Ak máte záujem o získanie podpory z Nadácie Jána Korca, uveďte návrh projektu, žiadosť resp. popis spôsobu využitia finančných prostriedkov vo formulári nižšie (kliknite na tlačidlo "Vyplniť žiadosť o podporu"

Žiadateľ

Meno a priezvisko:

Email:

Telefónne číslo (v tvare +421 909 909 909):

Adresa:

Príjemca podpory

Meno a priezvisko:

Vzťah ku žiadateľovi:

Účel pomoci:

Text žiadosti

Text žiadosti:

V ďalšom kroku (po odoslaní žiadosti) budete môcť nahrať súborové prílohy

O ďalšom postupe vás budeme informovať na mailovej adrese info@jankorec.sk alebo na telefónnom čísle +421 33 599 1249