PODPORA / 2% Z DANE
POSTUP

Vážení a milí podporovatelia našej nadácie,

v súlade so zákonom 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý umožňuje daňovníkovi poukázať sumu zodpovedajúcu 2 % (prípadne 3%) zaplatenej dane ním určenej právnickej osobe zapísanej v Notárskom centrálnom registri, dovoľujeme si Vám oznámiť možnosť poukázania uvedenej čiastky NADÁCII JÁNA KORCA.

Nadácia Jána Korca bola zaregistrovaná do Notárskeho centrálneho registra pod číslom: N 796/2023.

Obchodné meno (názov): Nadácia Jána Korca
Právna forma: Nadácia
IČO: 37844733 (vypisuje sa sprava)

Ak sa rozhodnete nadácii poskytnúť podiel zaplatenej dane z príjmov, môžete to urobiť nasledovne :

  1. máte iba príjmy zo závislej činnosti, požiadate Vašu mzdovú učtáreň o vydanie POTVRDENIA o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a do 30.apríla 2024 podáte na príslušný Daňový úrad VYHLÁSENIE, ktorého prílohou bude POTVRDENIE od platiteľa dane (od Vášho zamestnávateľa).

  2. máte iba príjmy zo závislej činnosti a podávate si Daňové priznanie sami, vyplníte v Daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ A VIII. oddiel (v termíne do 2. apríla 2024).

  3. máte aj iné príjmy okrem príjmov zo závislej činnosti, vyplníte v Daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ. B XII. oddiel (v termíne do 2. apríla 2024).

Podrobný návod nájdete na:
https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/danove-priznanie-dan-prijem#PoukazaniePercentaDane

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoj podiel zaplatenej dane, vyznačte v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Daňový úrad je oprávnený poskytnúť Vaše meno a adresu, prípadne názov firmy… NIE však poukázanú sumu.

Budeme veľmi radi, ak ohľadom poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov Nadácii Jána Korca oslovíte aj svojich príbuzných a známych.

Čím viac finančných prostriedkov bude mať Nadácia Jána Korca k dispozícii, tým viac môžeme pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Ďakujeme Vám