Pomohli sme

Počas svojej existencie nadácia podporila

1900

Podporených projektov

2400000

Hodnota podpory

Oblasti podpory

Zdravie

Ochrana a podpora zdravia v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

Životné prostredie

Ochrana a tvorba životného prostredia

Ľudské práva

Ochrana ľudských práv

Šport

Podpora a rozvoj športu

Vzdelanie

Podpora vzdelávania

Sociálna pomoc

Poskytovanie sociálnej pomoci

Veda a výskum

Podpora vedy a výskumu

Kultúra

Zachovanie kultúrnych hodnôt