NADÁCIA JÁNA KORCA
PODPORA
ZÍSKAŤ PODPORU
Ak máte záujem o získanie podpory z Nadácie Jána Korca, uveďte návrh projektu, žiadosť resp. popis spôsobu využitia finančných prostriedkov vo formulári nižšie. O ďalšom postupe vás budeme radi informovať aj na telefónnom čísle +421 33 599 1249

ŽIADATEĽ

PRÍJEMCA PODPORY

TEXT ŽIADOSTI

Žiadne prílohy

PEŇAŽNÝ DAR

DARUJTE NÁM VAŠE 2% Z DANE